Skoči do osrednje vsebine

Varnost v mednarodnih odnosih

Security in International Relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Naslov: The globalization of world politics : an introduction to international relations »
Izdaja: 5th ed.
Založništvo: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2011
ISBN: 978-0-19-956909-0
COBISS.SI-ID: 1024514145 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Luard, Evan (ur.)
Naslov: Človek, država in vojna : zbirka besedil »
Izdaja: Slovenska izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-047-7
COBISS.SI-ID: 109968896 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Poglavje Varnostna paradigma v mednarodnih odnosih / Anton Grizold, str. 83-161 je dostopno v Zebri.
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Grizold, Anton; Novak Prašnikar, Bernardka
Naslov: The concept of responsibility to protect, and solving the crisis in Libya »
Založništvo: V: Review of international affairs. - ISSN 0486-6096. - Vol. 66, no. 1157 (Jan.-Mar. 2015), str. 55-73
ISBN: fdv-isbn-090
COBISS.SI-ID: 33336413 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Str. 55-73.
E-izdaja: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/ria/2015/RIA-1157_2015.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Grizold, Anton; Novak Prašnikar, Bernardka; Bučar, Bojko
Naslov: Sistem kolektivne varnosti OZN v novem varnostnem okolju : od konvencionalnega do kompleksnega ogrožanja »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - 0040-3598. - Letn. 53, št. 1 (jan.-feb. 2016), str. 14-37, 258
ISBN: fdv-isbn-056
COBISS.SI-ID: 33897053 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Str. 14-37.
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_1_GrizoldNovak-PrasnikarBucar.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »