Skoči do osrednje vsebine

Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje

Introduction to critical thinking and academic writing

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Cottrell, Stella
Naslov: Critical thinking skills : effective analysis, argument and reflection »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: London : Palgrave, 2017
ISBN: 978-1-137-55050-7; 1-137-55050-3
COBISS.SI-ID: 28128515 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=6234915

2. Enota obvezne literature


Avtor: Logar, Nataša et al.
Naslov: Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV »
Izdaja: 3. dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2022
ISBN: 978-961-295-016-3
COBISS.SI-ID: 102209027 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Naslov: Strategies for essay writing »
Založništvo: Cambridge : Harvard College Writing Center, [201?]
ISBN: fdv-isbn-029
COBISS.SI-ID: 36030813 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/strategies-essay-writing

2. Enota dodatne literature:


Naslov: Harvard guide to using sources : a publication of the Harvard College writing program »
Založništvo: Cambridge : Harvard College, Office of Undergraduate Education, [201?]
COBISS.SI-ID: 36030557 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://usingsources.fas.harvard.edu/
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »