Skoči do osrednje vsebine

Uvod v jezik stroke - angleščina

Introduction to the language for specific purposes - English

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Budeč-Staničić, Marijana; Bostič, Nina
Naslov: Introduction to English for academic and specific purposes : course materials for students of social sciences »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018
ISBN: fdv-isbn-003
COBISS.SI-ID: 36033629 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Dooley, Jenny; Evans, Virginia
Naslov: Grammarway. 4 : with answers : [English grammar book] »
Izdaja: 5th impression
Založništvo: Swansea : Express Publishing, 2006
ISBN: 978-1-84216-368-9; 1-84216-368-X
COBISS.SI-ID: 14487868 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »