Skoči do osrednje vsebine

Branje in pisanje tekstov

Reading and writing texts

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Opombe: Pedagog bo izbrano gradivo študentom podal pri predmetu neposredno na predavanjih, ali v spletni referat ali spletno učilnico.

2. Enota obvezne literature


Opombe: Pedagog bo izbrano gradivo študentom podal pri predmetu neposredno na predavanjih, ali v spletni referat ali spletno učilnico.
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Lipson, Charles
Naslov: How to write a BA thesis : a practical guide from your first ideas to your finished paper »
Založništvo: Chicago ; London : University of Chicago Press, 2009, cop. 2005
ISBN: 0-226-48125-5; 0-226-48126-3; 978-0-226-48127-2
COBISS.SI-ID: 28562013 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=408315

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Logar, Nataša et al.
Naslov: Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV »
Izdaja: 3. dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2022
ISBN: 978-961-295-016-3
COBISS.SI-ID: 102209027 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »