Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna politična ekonomija

International political economy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Gilpin, Robert; Gilpin, Jean M.
Naslov: Global political economy : understanding the international economic order »
Založništvo: New Delhi : Orient Longman, 2003
ISBN: 8-1250-2306-2; 978-1-400-83127-2
COBISS.SI-ID: 23546461 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340193&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota obvezne literature


Avtor: Strange, Susan
Naslov: Države in trgi »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-41-2
COBISS.SI-ID: 51992064 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Oatley, Thomas H.
Naslov: International political economy »
Izdaja: Sixth ed., international student ed.
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2019
ISBN: 978-1-351-03464-7
COBISS.SI-ID: 29742339 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1753151&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »