Skoči do osrednje vsebine

Primerjalni politični sistemi

Comparative political systems

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Landman, Todd
Naslov: Issues and methods in comparative politics : an introduction »
Izdaja: 2nd ed., reprinted
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2005, cop. 2003
ISBN: 0-415-27269-6; 0-415-27270-X; 978-0-203-42825-2
COBISS.SI-ID: 25454429 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=181842

2. Enota obvezne literature


Avtor: O'Neil, Patrick H.
Naslov: Essentials of comparative politics »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: New York ; London : W. W. Norton, cop. 2007
ISBN: 0-393-92876-4; 978-0-393-92876-1
COBISS.SI-ID: 26089565 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ferfila, Bogomil
Naslov: Demokratične in nedemokratične države sveta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-345-2
COBISS.SI-ID: 242212608 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Grad, Franc; Kristan, Ivan; Perenič, Anton
Naslov: Primerjalno ustavno pravo »
Izdaja: [2. popravljena in dopolnjena izd.]
Založništvo: V Ljubljani : Pravna fakulteta = Facultas iuridica, 2006
ISBN: 961-6447-24-6; 978-961-6447-24-9
COBISS.SI-ID: 229547776 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Kopstein, Jeffrey (ur.); Lichbach, Mark Irving (ur.); Hanson, Stephen E. (ur.)
Naslov: Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2014
ISBN: 978-0-521-13574-0; 0-521-13574-5; 978-0-521-84316-4; 0-521-84316-2; 978-0-521-60395-9; 0-521-60395-1
COBISS.SI-ID: 34496349 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=142692&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »