Skoči do osrednje vsebine

Primerjalna religiologija

Comparative religion

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Smrke, Marjan
Naslov: Svetovne religije »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2000
ISBN: 961-235-048-5
COBISS.SI-ID: 110295552 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Woodhead, Linda
Naslov: Krščanstvo : zelo kratek uvod »
Založništvo: V Ljubljani : Krtina, 2009
ISBN: 978-961-260-019-8
COBISS.SI-ID: 246376192 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ranke-Heinemann, Uta
Naslov: Ne in amen : napotilo za verski dvom »
Založništvo: Ljubljana : Urad za žensko politiko : Cankarjeva založba, 2000
ISBN: 961-231-153-6
COBISS.SI-ID: 105927168 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Rodinson, Maxime
Naslov: Mohamed : nova izdaja, ki jo je pregledal avtor »
Založništvo: Ljubljana : Družina, 2005
ISBN: 961-222-593-1
COBISS.SI-ID: 223358464 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »