Skoči do osrednje vsebine

Analiza medijskih diskurzov

Analysis of media discourses

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Vezovnik, A.; Tominc, A.; Vičar, B.; Savski, K.
Uvod v kritično analizo diskurza Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vezovnik, Andreja
Naslov: Diskurz »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009
ISBN: 978-961-235-387-2
COBISS.SI-ID: 249062400 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Fiske, John
Naslov: Uvod v komunikacijske študije »
Izdaja: 1. ponatis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-172-4
COBISS.SI-ID: 220157696 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Machin, David; Mayr, Andrea
Naslov: How to do critical discourse analysis : a multimodal introduction »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, 2015, cop. 2012
ISBN: 978-0-85702-892-1; 978-0-85702-891-4; 978-1-446-25841-5
COBISS.SI-ID: 36281181 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1099453&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »