Skoči do osrednje vsebine

Medijska kritika

Media critique

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Fiske, John
Naslov: Uvod v komunikacijske študije »
Izdaja: 1. ponatis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-172-4
COBISS.SI-ID: 220157696 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Luthar, Breda (ur.); Zei, Vida (ur.); Hardt, Hanno (ur.)
Naslov: Medijska kultura : kako brati medijske tekste »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-66-5
COBISS.SI-ID: 213940480 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Eagleton, Terry
Naslov: Ideology : an introduction »
Izdaja: new and updated ed.
Založništvo: London ; New York : Verso, 2007
ISBN: 978-1-84467-136-6; 1-84467-136-4; 978-1-84467-143-4; 1-84467-143-7; 978-1-317-89195-6
COBISS.SI-ID: 1522643 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=816340&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Machin, David; Mayr, Andrea
Naslov: How to do critical discourse analysis : a multimodal introduction »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, 2015, cop. 2012
ISBN: 978-0-85702-892-1; 978-0-85702-891-4; 978-1-446-25841-5
COBISS.SI-ID: 36281181 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1099453&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Turner, Graeme
Naslov: Film as social practice »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2008
ISBN: 0-415-37514-2; 978-0-415-37514-6; 978-1-136-78492-7
COBISS.SI-ID: 30575453 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=476414&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »