Skoči do osrednje vsebine

Mediji in popularna kultura

Media and popular culture

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Abidin, Crystal
Naslov: Internet celebrity : understanding fame online »
Izdaja: 1st ed.
Založništvo: Bingley, UK : Emerald Publishing, 2018
ISBN: 978-1-78756-079-6; 978-1-78756-079-6; 978-1-78756-076-5; 978-1-78756-078-9
COBISS.SI-ID: 77817603 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1696638&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota obvezne literature


Avtor: Leaver, Tama; Highfield, Tim; Abidin, Crystal
Naslov: Instagram : visual social media cultures »
Založništvo: Cambridge ; Medford : Polity, 2020
ISBN: 978-1-5095-3438-8; 978-1-5095-3439-5
COBISS.SI-ID: 74044675 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Luthar, Breda (ur.)
Kompendij pri predmetu Mediji in popularna kultura Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2021
Opombe: V pripravi.

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Markham, Tim
Naslov: Media and everyday life »
Založništvo: London : Palgrave, 2017
ISBN: 978-1-137-47725-5; 978-1-137-47718-7
COBISS.SI-ID: 36217693 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=6234677
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »