Skoči do osrednje vsebine

Matematika

Mathematics

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Cedilnik, Anton
Naslov: Uvod v verjetnostni račun »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2003
ISBN: 961-235-121-X
COBISS.SI-ID: 124484608 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Omladič, Vesna
Naslov: Uporaba linearne algebre v statistiki »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-67-6
COBISS.SI-ID: 66673408 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Sullivan, Michael; Mizrahi, Abe
Naslov: Mathematics : an applied approach »
Izdaja: 8th ed.
Založništvo: New York : Wiley, cop. 2004
ISBN: 0-471-32784-0
COBISS.SI-ID: 23166301 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »