Skoči do osrednje vsebine

Politika prava oboroženih spopadov

Politics of the Law of Armed Conflicts

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Sancin, Vasilka; Švarc, Dominika; Ambrož, Matjaž
Naslov: Mednarodno pravo oboroženih spopadov »
Založništvo: Ljubljana : Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2009
ISBN: 978-961-6600-19-4
COBISS.SI-ID: 247144704 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=610

2. Enota obvezne literature


Avtor: Türk, Danilo
Naslov: Temelji mednarodnega prava »
Izdaja: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ambrož, Matjaž et al.
Naslov: Mednarodno kazensko pravo »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2012
ISBN: 978-961-204-494-7
COBISS.SI-ID: 260860160 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Degan, Vladimir-Đuro
Naslov: Međunarodno pravo »
Založništvo: Zagreb : Školska knjiga, 2011
ISBN: 978-953-0-30417-8
COBISS.SI-ID: 11521105 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »