Skoči do osrednje vsebine

Zunanja politika

Foreign Policy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hill, Christopher
Naslov: Foreign policy in the twenty-first century »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; New York : Palgrave Macmillan, 2016
ISBN: 978-1-137-58693-3
COBISS.SI-ID: 28016899 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4763919

2. Enota obvezne literature


Avtor: Smith, Steve (ur.); Hadfield, Amelia (ur.); Dunne, Timothy (ur.)
Naslov: Foreign policy : theories, actors, cases »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Oxford : Oxford University Press, cop. 2012
ISBN: 978-0-19-959623-2
COBISS.SI-ID: 32105053 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Brummer, Klaus (ur.); Hudson, Valerie M. (ur.)
Naslov: Foreign policy analysis beyond North America »
Založništvo: Boulder, Colorado : Lynne Rienner Publishers, Inc., 2015
ISBN: 978-162-637-197-2; 978-1-626-37239-9
COBISS.SI-ID: 36221277 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1097909&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Kinsella, David Todd; Russett, Bruce M.; Starr, Harvey
Naslov: World politics : the menu for choice »
Izdaja: 10th ed.
Založništvo: Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2013
ISBN: 978-1-1117-7201-7; 1-1117-7201-0
COBISS.SI-ID: 34166621 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Neack, Laura
Naslov: The new foreign policy : power seeking in a globalized era »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2008
ISBN: 978-0-7425-5631-7; 0-7425-5631-X; 978-0-7425-5632-4; 0-7425-5632-8; 978-0-7425-5744-4; 0-7425-5744-8
COBISS.SI-ID: 36240221 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://epdf.pub/the-new-foreign-policy-power-seeking-in-a-globalized-era-new-millennium-books-in.html
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »