Skoči do osrednje vsebine

Politična filozofija

Political philosophy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Deleuze, Gilles; Guattari, Félix
Naslov: A thousand plateaus : capitalism and schizophrenia »
Izdaja: Paperback ed.
Založništvo: London [etc.] : Bloomsbury, 2013
ISBN: 978-1-7809-3537-9
COBISS.SI-ID: 1102911326 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Spinoza, Benedictus de
Naslov: Etika »
Izdaja: Reprint izdaje iz leta 1963
Založništvo: V Ljubljani : Slovenska matica, 1988
COBISS.SI-ID: 6970112 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Castro, Eduardo Batalha Viveiros de
Naslov: Métaphysiques cannibales : lignes d'anthropologie post-structurale »
Izdaja: 7e tirage
Založništvo: Paris : Presses universitaires de France, 2019, cop. 2009
ISBN: 978-2-13-057811-6; 978-2-13-064124-7
COBISS.SI-ID: 36312669 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://www.cairn.info/metaphysiques-cannibales--9782130578116.htm

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Marx, Karl
Naslov: Kritika politične ekonomije : 1857/58 »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Delavska enotnost, 1985
ISBN: fdv-isbn-040
COBISS.SI-ID: 4112384 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Nietzsche, Friedrich
Naslov: Volja do moči : poskus prevrednotenja vseh vrednot : (iz zapuščine 1884/88) »
Izdaja: Ponatis iz leta 1991
Založništvo: V Ljubljani : Slovenska matica, 2004
ISBN: 961-213-126-0
COBISS.SI-ID: 214775296 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »