Skoči do osrednje vsebine

Parlamentarne in vladne študije

Studies of Parliaments and Governments

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Strom, Kaare (ur.); Müller, Wolfgang C. (ur.); Bergman, Torbjörn (ur.)
Naslov: Cabinets and coalition bargaining : the democratic life cycle in Western Europe »
Založništvo: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008
ISBN: 978-0-19-829786-4
COBISS.SI-ID: 28638813 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Zajc, Drago
Naslov: Sodobni parlamentarizem in proces zakonodajnega odločanja : (s posebnim poudarkom na Državnem zboru RS) »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-375-9
COBISS.SI-ID: 247736832 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Opombe: Podatki o izbranih člankih bodo posredovani pri predmetu.

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Corbett, Richard; Jacobs, Francis; Shackleton, Michael
Naslov: The European Parliament »
Izdaja: 9th ed.
Založništvo: London : John Harper, 2016
ISBN: 978-0-9934549-5-0; 978-1-000-22927-1
COBISS.SI-ID: 36211037 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2199086&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Deschouwer, Kris (ur.); Depauw, Sam (ur.)
Naslov: Representing the people : a survey among members of statewide and sub-state parliaments »
Založništvo: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014
ISBN: 978-0-191-50748-9
COBISS.SI-ID: 28019715 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5746383
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »