Skoči do osrednje vsebine

Temelji prava

Basics of Law

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bohinc, Rado; Cerar, Miro; Rajgelj, Barbara
Naslov: Temelji prava in pravne ureditve : za nepravnike »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2006
ISBN: 86-7061-411-1
COBISS.SI-ID: 225160704 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Cerar, Miro
Naslov: Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti »
Izdaja: 2. dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1996
ISBN: 961-6014-49-8
COBISS.SI-ID: 61604096 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FNZLLV7G
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Cerar, Miro
Naslov: (I)racionalnost modernega prava »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Bonex, 2001
ISBN: 961-6019-23-6
COBISS.SI-ID: 115493120 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D3LWBII1
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »