Skoči do osrednje vsebine

Jezik in stil strokovnih besedil

Academic writing: language and style

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jakop, Nataša et al.
Naslov: Nastajanje strokovnih in znanstvenih besedil : med pisanjem in družbenim kontekstom »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2001
ISBN: 961-6356-53-4
COBISS.SI-ID: 113790976 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-84DK8CD4

2. Enota obvezne literature


Avtor: Logar, Nataša
Naslov: Kotički pravnega jezika »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2009
ISBN: 978-961-247-112-5
COBISS.SI-ID: 246941696 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ledinek, Nina (ur.); Žagar Karer, Mojca (ur.); Humar, Marjeta (ur.)
Naslov: Terminologija in sodobna terminografija »
Založništvo: Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009
ISBN: 978-961-254-158-3
COBISS.SI-ID: 248173568 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Murray, Rowena
Naslov: The handbook of academic writing : a fresh approach »
Založništvo: Maidenhead ; New York : Open University Press, 2006
ISBN: 0-335-21934-9; 978-0-335-21934-6; 0-335-21933-0; 978-0-335-21933-9; 978-0-335-23007-5
COBISS.SI-ID: 26719837 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=234234&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Žagar, Igor Ž.; Schlamberger Brezar, Mojca
Naslov: Argumentacija v jeziku »
Založništvo: Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009
ISBN: 978-961-270-009-6; 978-961-270-010-2
COBISS.SI-ID: 247373824 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.pei.si/ISBN/argumentacija-v-jeziku/
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »