Skoči do osrednje vsebine

Zgodovina novinarstva

History of Journalism

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Nerone, John C.
Naslov: The media and public life : a history »
Založništvo: New York : Wiley, 2015
ISBN: 978-0-745-69593-8
COBISS.SI-ID: 34636637 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1998233

2. Enota obvezne literature


Avtor: Stephens, Mitchell
Naslov: A history of news »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: New York ; Oxford : Oxford University Press, 2007
ISBN: 978-0-19-518991-9; 0-19-518991-4
COBISS.SI-ID: 34488930 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Amon, Smilja
Naslov: Tisk in politika v Jugoslaviji (1918-1941) »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1996
ISBN: 86-80227-57-9
COBISS.SI-ID: 62256384 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Conboy, Martin
Naslov: Journalism : a critical history »
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 2004
ISBN: 0-761-94100-2; 0-7619-4099-5; 0-761-94100-2
COBISS.SI-ID: 27567453 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=251262&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Merljak, Sonja
Naslov: Preteklost je prolog : pregled zgodovine novinarstva na Slovenskem in po svetu : učbenik pri predmetu zgodovina novinarstva in medijev »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-303-2
COBISS.SI-ID: 235848960 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »