Skoči do osrednje vsebine

Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo

Introduction to Academic Writing with English Terminology

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jarc, Mojca
Naslov: English for students of academic writing : gradivo za angleščino pri predmetu Osnove znanstvenega pisanja »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2021
ISBN: fdv-isbn-069
COBISS.SI-ID: 79758083 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Požgan, Jure; Bojinović Fenko, Ana
Naslov: Učbenik o osnovah znanstvenega pisanja v znanosti o mednarodnih odnosih »
Izdaja: Elektronska izd., 2. dopolnjena
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022
ISBN: 978-961-295-028-6
COBISS.SI-ID: 125280771 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Baglione, Lisa A.
Naslov: Writing a research paper in political science : a practical guide to inquiry, structure, and methods »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage : CQ Press, cop. 2016
ISBN: 978-1-4833-7616-5
COBISS.SI-ID: 578815 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Bučar, Bojko; Šabič, Zlatko; Brglez, Milan
Naslov: Navodila za pisanje : seminarske naloge in diplomska dela »
Izdaja: 2. izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-037-X
COBISS.SI-ID: 118856704 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Vodopivec, Milan; Vodopivec, Matija
Naslov: Kako raziskujem, pišem, nastopam : sporočilna tehnika pisanja »
Založništvo: Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004
ISBN: 961-231-426-8
COBISS.SI-ID: 129392128 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »