Skoči do osrednje vsebine

Oglaševanje in družba

Advertising and Society

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Turow, Joseph (ur.); McAllister, Matthew P. (ur.)
Naslov: The advertising and consumer culture reader »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2009
ISBN: 978-0-415-96329-9; 0-415-96329-X; 978-0-415-96330-5; 0-415-96330-3
COBISS.SI-ID: 29418333 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Wharton, Chris
Naslov: Advertising : critical approaches »
Založništvo: Abingdon ; New York : Routledge, 2015
ISBN: 978-0-203-39314-7; 978-0-415-53522-9; 978-0-415-53523-6
COBISS.SI-ID: 35601501 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=923666&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Leiss, William; Botterill, Jackie; Kline, Stephen; Jhally, Sut
Naslov: Social communication in advertising : consumption in the mediated marketplace »
Izdaja: 3rd revised ed.
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2005
ISBN: 0-415-96676-0
COBISS.SI-ID: 31102050 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1138612

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Luthar, Breda (ur.); Zei, Vida (ur.); Hardt, Hanno (ur.)
Naslov: Medijska kultura : kako brati medijske tekste »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-66-5
COBISS.SI-ID: 213940480 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Samo poglavje: Delo oglaševanja / Judith Williamson. - Str. [359]-380.
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »