Skoči do osrednje vsebine

Oglaševanje

Advertising

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jančič, Zlatko (ur.); Žabkar, Vesna (ur.)
Naslov: Oglaševanje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-612-5
COBISS.SI-ID: 263926528 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Percy, Larry; Elliott, Richard H.
Naslov: Strategic advertising management »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009
ISBN: 978-0-19-953257-5; 0-19-953257-5
COBISS.SI-ID: 28559965 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Levičnik Oblak, Špela
Naslov: Struktura in vrednotenje agencijskih storitev »
Založništvo: Ljubljana : Slovenska oglaševalska zbornica = Slovenian Advertising Chamber, 2007
ISBN: 978-961-90411-7-8
COBISS.SI-ID: 235851776 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »