Skoči do osrednje vsebine

Televizijsko novinarstvo

Television Journalism

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Cushion, Stephen
Naslov: Television journalism »
Založništvo: London ; Thousand Oaks : Sage, 2012
ISBN: 978-1-4462-0740-6; 978-1-4462-0741-3
COBISS.SI-ID: 33379165 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=820080

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vobič, Igor
Naslov: Kompendij tekstov pri predmetu Televizijsko novinarstvo : študijsko leto 2021/2022 »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2021
ISBN: fdv-isbn-063
COBISS.SI-ID: 108009219 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Barnett, Steven
Naslov: The rise and fall of television journalism : just wires and lights in a box? »
Založništvo: London ; New York : Bloomsbury Academic, 2011
ISBN: 978-1-84966-611-4; 978-1-84966-646-6; 978-1-84966-648-0
COBISS.SI-ID: 33378653 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=411584&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Corner, John (ur.); Harvey, Sylvia (ur.)
Naslov: Television times : a reader »
Založništvo: London ; New York : Arnold ; New York, NY : Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1996
ISBN: 0-340-65234-9; 0-340-65233-0
COBISS.SI-ID: 25448546 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Dahlgren, Peter
Naslov: Television and the public sphere : citizenship, democracy and the media »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2000
ISBN: 0-8039-8923-7; 0-8039-8922-9
COBISS.SI-ID: 23796227 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=518995&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »