Skoči do osrednje vsebine

Research Centre for Comparative Law

  • Research Centre for Comparative Law

The Centre for Comparative Law employs an interdisciplinary research methodology in co-operation with scholars in Comparative Corporate Law, Comparative Corporate Governance, Law of the EU, Shareholders Law, Labour and Social Law and Law for Journalists. The main objectives of the Centre are the development of different bases for governmental strategies and legislative processes, as well as shaping the starting points of the pedagogical process at the Faculty of Social Sciences.

RSF, A.I.1, Mladi raziskujejo mladino - raziskovalni projekt v okviru predmeta "Mladi in politika"

asist.mag. Marko Majce | 1. December 2023 - 31. January 2024

RSF A.II.1, Odprta učna gradiva za predmet Politike drž. in človekovih pravic...

asist. Nina Vombergar | 1. October 2023 - 31. December 2023

CRP V5-2329 Digitalna zrelost mladih: družbene potrebe in neformalno izobraževanje mladih v digitalni dobi - MDP

prof.dr. Tanja Oblak Črnič | 1. October 2023 - 30. September 2025

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

asist. Nina Vombergar | 1. September 2023 - 31. December 2023

Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. January 2024 - 31. December 2026

EU-EU+ Mapping and Organizing Research on Dictationships: Open Acces Repository (M.O.R.D.O.R.) - 2021-1-PL01-KA220-HED-000023034

Project leader at FDV: doc.dr. Marko Hočevar | External project leader: Jeroen Van den Bosch (Adam Mickiewicz University, Poznań) | Duration: 1. November 2021 - 31. October 2024

MILEAGE: Mentorship development for quality practices in higher education

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. September 2023 - 31. August 2025

E+ Flexible LEarning Communities Supporting Lifelong learning Across Borders

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. August 2023 - 31. December 2024

Members

  • Head:
    Associate members: