Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - maj 2024


Izpis po UDK

Vsebina1 Filozofija

1

    PISMA zanamcem / (ur. Ksenija Vidmar Horvat). - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2024 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 159 str. : portreti ; 21 cm

Na dnu nasl. str.: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. - 200 izv. - Kaj reči? / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-8

ISBN 978-961-297-275-2 : 15,00 EUR

130.2:316.3(082)
308"713"(082)

COBISS.SI-ID 187831811

2

SAX, Boria
    Živali v Tretjem rajhu / Boria Sax ; [prevod Katja Jenčič ; spremna beseda Daša Ličen]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2023 ([Ljubljana] : Studio print). - 363 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Animals in the Third reich. - 400 izv. - Predgovor / Klaus P. Fischer: str. 9-11. - Zgodovina živali, ki je zgodovina človeka : (spremna beseda) / Daša Ličen: str. 347-363. - Bibliografija: str. 305-335. - Kazalo

ISBN 978-961-7145-18-2 : 30,00 EUR

179.3(430)"1933/1945"
321.64(430):179.3

COBISS.SI-ID 180454915


3 Družbene vede - splošno

3

FIRST, Ruth
    Izbrani spisi / Ruth First ; [uvod Vashna Jagarnath ; prevod Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba /*cf., 2024 ([Ljubljana] : Matformat). - 100 str. : sl. avtorice ; 18 cm. - (Zbirka Extra / Založba /*cf.)

400 izv. - Južnoafriška novinarka, panafriška komunistka, feministka in aktivistka v dobi apartheida : uvod / Vashna Jagaranth [!]: str. 5-14. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-257-180-1 : 10,00 EUR

323.118(680)
929First R.

COBISS.SI-ID 186692867


316 Sociologija. Posebne sociologije. Predmet. Smeri

4

FRIEDMAN, George
    The storm before the calm : America's discord, the crisis of the 2020s, and the triumph beyond / George Friedman. - 1st Anchor Books ed. - New York : Anchor Books, cop. 2021. - XVIII, 236 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

ISBN 978-1-101-91178-5

316.42:32(73)"2000/2099"

COBISS.SI-ID 195242243

5

SPLICHAL, Slavko
    Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije / Slavko Splichal ; [prevajalca Sonja Benčina in Jernej Kaluža]. - Razširjena in predelana slovenska izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2024 ([Begunje] : Cicero). - 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Javnost)

Prevod dela: Datafication of public opinion and the public sphere. - Podatek o izd. v predgovoru. - Bibliografija: str. 185-196. - Kazalo

ISBN 978-961-295-078-1 : 20 EUR
doi: 10.51936/9789612950798

316.653
711:1

COBISS.SI-ID 189308675


33 Gospodarstvo. Ekonomska znanost

6

DIMITRIADIS, Nikolaos
    Advanced marketing management : principles, skills and tools / Nikolaos Dimitriadis, Neda Jovanovic Dimitriadis, Jillian Ney. - London ; New York ; New Delhi : Kogan Page, cop. 2019. - XXVII, 283 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7494-8037-0

339.138
658.8:005

COBISS.SI-ID 25294822


34 Pravo. Zakonodaja

7

HILBERG, Raul, 1926-2007
    Uničenje evropskih Judov : izbrana poglavja / Raul Hilberg ; [prevod Katja Jenčič ; spremna beseda Oto Luthar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2023 ([Ljubljana] : Studio print). - 482 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The destruction of the European Jews. - 400 izv. - Konji v kravjem hlevu : (spremna beseda) / Oto Luthar: str. 465-482. - Kazalo. - Bibliografija: str. 433-445

ISBN 978-961-7145-17-5 : 35 EUR

341.485(=411.16)
94(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 179226115


8 Jezik. Jezikoslovje. Književnost

8

DOLAR, Mladen
    Kamen in glas : spisi o literaturi / Mladen Dolar. - Novo mesto : Goga, 2024. - 336 str. ; 23 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Izbor iz spremnih besed in člankov o književnosti. - Bibliografija pri večini prispevkov in v opombah na dnu str. - Vsebina: Enajst tez o ironiji ; Končnica estetike: Od Hegla do Becketta ; Najbolje je ne biti rojen: Ojdip ; Gulliverjeva paralaksa: Jonathan Swift ; Pisar Bartleby in njegova pravica: Herman Melville ; Skopuh in Napoleon: Puškin, Gogolj, Dostojevski ; Najbolj tvegani trenutek: Kafka & Co. ; Telefon, literatura, psihoanaliza: Proust, Benjamin, Freud ; Brechtovska gesta ; Pomen na drevesu: Italo Calvino: Baron na drevesu ; Več kot eden, manj kot dva: Samuel Beckett: Mercier in Camier ; Neizničljivo najmanj ; Kamen in glas: Še enkrat od Hegla do Becketta ; Zapredek: Mojca Kumerdej: Fragma ; Kajti: Anja Golob: V roki ; Déjà-vu, ki se še ni zgodil: Marko Zorko: Mein Kampf ; Druga godba

ISBN 978-961-277-433-2 : 24,90 EUR

821.09:1(081)
111.852:82.02"19"

COBISS.SI-ID 188358403


Naslovno kazalo

 • Advanced marketing management : principles, skills and tools 6
 • Izbrani spisi 3
 • Kamen in glas : spisi o literaturi 8
 • Pisma zanamcem 1
 • The storm before the calm : America's discord, the crisis of the 2020s, and the triumph beyond 4
 • Uničenje evropskih Judov : izbrana poglavja 7
 • Upodatkovanje javnosti in mnenjske tehnologije 5
 • Živali v Tretjem rajhu 2


Avtorsko kazalo

 • Benčina, Sonja, 1986- (prevajalec) 5
 • Dimitriadis, Nikolaos (avtor) 6
 • Dolar, Mladen (avtor) 8
 • Duša, Irena (prevajalec) 3
 • First, Ruth (avtor) 3
 • Fischer, Klaus P., 1942- (avtor dodatnega besedila) 2
 • Friedman, George (avtor) 4
 • Hilberg, Raul, 1926-2007 (avtor) 7
 • Hladnik-Milharčič, Ervin (avtor) 1
 • Hribar, Spomenka (avtor) 1
 • Jagarnath, Vashna (avtor dodatnega besedila) 3
 • Jenčič, Katja (prevajalec) 2, 7
 • Jovanovic Dimitriadis, Neda (avtor) 6
 • Kaluža, Jernej (prevajalec, recenzent) 5
 • Ličen, Daša (avtor dodatnega besedila) 2
 • Luthar, Oto (avtor dodatnega besedila) 7
 • Moder, Gregor, 1979- (avtor) 1
 • Ney, Jillian (avtor) 6
 • Rizman, Rudi (avtor) 1
 • Salecl, Renata (avtor) 1
 • Sax, Boria (avtor) 2
 • Slapšak, Svetlana (avtor) 1
 • Soban, Branko (avtor) 1
 • Splichal, Slavko (avtor) 1, 5
 • Vidmar, Ksenija H. (avtor dodatnega besedila) 1
 • Vidmar, Ksenija H. (urednik) 1
 • Vobič, Igor (recenzent) 5
 • Vojnović, Goran (avtor) 1
 • Zupančič, Milena, 1946- (avtor) 1
 • Zupanič, Miran, 1961- (avtor) 1

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. junij 2024 | v kategoriji: Nove publikacije