Skoči do osrednje vsebine

Foreign language IV: English for specific purposes

Prvi tuji strokovni jezik IV: angleščina

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Budeč Staničić, Marijana
Title: English 4 for students of politology and public administration »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, v pripravi
COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: V pripravi
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dodatno gradivo za študente politologije in javne uprave
All additional literature in catalog ODKJG »