Skoči do osrednje vsebine

Contemporary Issues of the EU

Praktikum: Aktualni problemi EU

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bučar, Maja; Karnar, Primož; Ciraj, Anja Marija; Kajnč Lange, Sabina
Title: Strukturni skladi v Sloveniji - zadostno izkoriščen vir? »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-312-4
COBISS.SI-ID: 236738560 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: MGRT
Title: Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 »
Publishing: Ljubljana : Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2015
COBISS.SI-ID: 34997085 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: European Union. European Commission. Directorate-General for Cohesion Policy
Title: Cohesion policy 2014-2020 : investing in growth and jobs »
Publishing: Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2011
ISBN: 978-92-79-21490-5
COBISS.SI-ID: 1032259 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf
All additional literature in catalog ODKJG »