Skoči do osrednje vsebine

Modern Literature and Social Ideologies

Moderna književnost in družbene ideologije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Adorno, Theodor W.
Title: Beležke o literaturi »
Publishing: V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1999
ISBN: 961-231-127-7
COBISS.SI-ID: 100159488 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Debeljak, Aleš
Title: Na ruševinah modernosti : institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1999
ISBN: 961-6294-16-4
COBISS.SI-ID: 104383232 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Chesterton, G. K.
Title: Memento umori : teorija detektivskega romana »
Publishing: [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982
COBISS.SI-ID: 13651713 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Deleuze, Gilles; Guattari, Félix
Title: Kafka : [za manjšinsko književnost] »
Publishing: Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995
ISBN: 961-6098-07-1
COBISS.SI-ID: 54789888 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Zupančič Žerdin, Alenka
Title: Poetika : druga knjiga »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2004
ISBN: 961-6376-22-5
COBISS.SI-ID: 217945856 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »