Skoči do osrednje vsebine

Moderna književnost in družbene ideologije

Modern Literature and Social Ideologies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Adorno, Theodor W.
Naslov: Beležke o literaturi »
Založništvo: V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1999
ISBN: 961-231-127-7
COBISS.SI-ID: 100159488 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Debeljak, Aleš
Naslov: Na ruševinah modernosti : institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1999
ISBN: 961-6294-16-4
COBISS.SI-ID: 104383232 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Chesterton, G. K.
Naslov: Memento umori : teorija detektivskega romana »
Založništvo: [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982
COBISS.SI-ID: 13651713 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Deleuze, Gilles; Guattari, Félix
Naslov: Kafka : [za manjšinsko književnost] »
Založništvo: Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995
ISBN: 961-6098-07-1
COBISS.SI-ID: 54789888 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Zupančič Žerdin, Alenka
Naslov: Poetika : druga knjiga »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2004
ISBN: 961-6376-22-5
COBISS.SI-ID: 217945856 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »