Administrative and political management

Upravni in politični menedžment

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Johnson, Dennis W. (ur.)
Title: Routledge handbook of political management »
Publishing: New York ; London : Routledge, 2009
ISBN: 978-0-415-96225-4; 0-415-96225-0; 978-0-203-89213-8; 0-203-89213-5
COBISS.SI-ID: 358143 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=355919

2. Unit of obligatory literature:


Author: Rožen, Tomaž; Haček, Miro
Title: Merjenje upravljalske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti : primer slovenskih občin »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
ISBN: 978-961-235-697-2
COBISS.SI-ID: 275506176 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Brezovšek, Marjan
Title: Demokracija in vodenje : prezrti problem demokratičnega vodenja »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 46, št. 5(2009), str. 641-652
COBISS.SI-ID: 29005661 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20095_Brezovsek.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Haček, Miro; Brezovšek, Marjan
Title: The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia : comparative analysis »
Publishing: V: Annales. Series historia et sociologia. - Letn. 24, št. 1(2014), str. 1-12.
ISBN: fdv-isbn-045
COBISS.SI-ID: 32751197 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Raadschelders, Jos C. N.
Title: Government : a public administration perspective »
Publishing: Armonk (N.Y.) : M. E. Sharpe, cop. 2003
ISBN: 0-7656-1125-2
COBISS.SI-ID: 28648285 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1982532
All additional literature in catalog ODKJG »