Skoči do osrednje vsebine

Labour and social security law

Delovno in socialno pravo

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bubnov-Škoberne, Anjuta; Strban, Grega
Title: Pravo socialne varnosti »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2010
ISBN: 978-961-247-141-5
COBISS.SI-ID: 250874112 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Vodovnik, Zvone; Tičar, Luka
Title: Osnove delovnega in socialnega prava »
Edition: 2., spremenjena in dopolnjena izd., 3. natis
Publishing: Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018
ISBN: 978-961-247-397-6
COBISS.SI-ID: 296586752 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Belopavlovič, Nataša et al
Title: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2008
ISBN: 978-961-247-068-5
COBISS.SI-ID: 240114432 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Delovna in uslužbenska razmerja »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2004
ISBN: 86-7061-332-8
COBISS.SI-ID: 126916608 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »