Skoči do osrednje vsebine

Delovno in socialno pravo

Labour and social security law

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bubnov-Škoberne, Anjuta; Strban, Grega
Naslov: Pravo socialne varnosti »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2010
ISBN: 978-961-247-141-5
COBISS.SI-ID: 250874112 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vodovnik, Zvone; Tičar, Luka
Naslov: Osnove delovnega in socialnega prava »
Izdaja: 2., spremenjena in dopolnjena izd., 3. natis
Založništvo: Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018
ISBN: 978-961-247-397-6
COBISS.SI-ID: 296586752 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Belopavlovič, Nataša et al
Naslov: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2008
ISBN: 978-961-247-068-5
COBISS.SI-ID: 240114432 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Bohinc, Rado
Naslov: Delovna in uslužbenska razmerja »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2004
ISBN: 86-7061-332-8
COBISS.SI-ID: 126916608 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »