Classical sociological theories

Klasične sociološke teorije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Ritzer, George
Title: Classical sociological theory »
Edition: 6th ed.
Publishing: New York : McGraw-Hill, 2011, cop. 2010
ISBN: 978-0-07-802665-2
COBISS.SI-ID: 36285277 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Adam, Frane (ur.); Tomšič, Matevž (ur.)
Title: Kompendij socioloških teorij »
Edition: 2., dopolnjena in popravljena izd.
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-65-7
COBISS.SI-ID: 213939968 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Andolšek, Stanislav
Title: Uvod v zgodovino socioloških teorij : gradivo za pripravo na maturo »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996
ISBN: 86-7759-417-5
COBISS.SI-ID: 62041344 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Calhoun, Craig in sod.
Title: Classical sociological theory »
Edition: 3rd ed.
Publishing: Malden ; Oxford ; Chichester : Wiley-Blackwell, 2012
ISBN: 978-0-470-65567-2
COBISS.SI-ID: 36290397 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »