Klasične sociološke teorije

Classical sociological theories

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Ritzer, George
Naslov: Classical sociological theory »
Izdaja: 6th ed.
Založništvo: New York : McGraw-Hill, 2011, cop. 2010
ISBN: 978-0-07-802665-2
COBISS.SI-ID: 36285277 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Adam, Frane (ur.); Tomšič, Matevž (ur.)
Naslov: Kompendij socioloških teorij »
Izdaja: 2., dopolnjena in popravljena izd.
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-65-7
COBISS.SI-ID: 213939968 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Andolšek, Stanislav
Naslov: Uvod v zgodovino socioloških teorij : gradivo za pripravo na maturo »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996
ISBN: 86-7759-417-5
COBISS.SI-ID: 62041344 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Calhoun, Craig in sod.
Naslov: Classical sociological theory »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Malden ; Oxford ; Chichester : Wiley-Blackwell, 2012
ISBN: 978-0-470-65567-2
COBISS.SI-ID: 36290397 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »