International Political Economy

Mednarodna politična ekonomija

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Gilpin, Robert; Gilpin, Jean M.
Title: Global political economy : understanding the international economic order »
Publishing: New Delhi : Orient Longman, 2003
ISBN: 8-1250-2306-2
COBISS.SI-ID: 23546461 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Strange, Susan
Title: Države in trgi »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-41-2
COBISS.SI-ID: 51992064 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bučar Maja; Udovič, Boštjan
Izbrano gradivo za Mednarodno politično ekonomijo Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015

2. Unit of additional literature:


Author: Oatley, Thomas H.
Title: International political economy »
Edition: 5th. ed., new international ed.
Publishing: Harlow : Pearson, cop. 2014
ISBN: 978-1-292-02696-1; 1-292-02696-0
COBISS.SI-ID: 33001565 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »