Skoči do osrednje vsebine

Economics of Business

Ekonomika poslovanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Prašnikar, Janez; Debeljak, Žiga
Title: Ekonomski modeli za poslovno odločanje »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998
ISBN: 86-7061-183-X
COBISS.SI-ID: 79269632 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Turk, Ivan
Title: Uvod v poslovno ekonomiko »
Publishing: Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2006
ISBN: 86-7591-126-2
COBISS.SI-ID: 227785728 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Besanko, David et al.
Title: Economics of strategy »
Edition: 4th ed.
Publishing: Hoboken (NJ) : Wiley, cop. 2007
ISBN: 978-0-471-67945-5; 0-471-67945-3
COBISS.SI-ID: 25308765 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Mihelčič, Miran
Title: Organizacija in ravnateljevanje »
Edition: 2. dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003
ISBN: 961-6209-39-6
COBISS.SI-ID: 126988288 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Mihelčič, Miran
Title: Poslovne funkcije »
Edition: 4. popravljena in dopolnjena izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004
ISBN: 961-6209-49-3
COBISS.SI-ID: 216251904 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »