Skoči do osrednje vsebine

Ekonomika poslovanja

Economics of Business

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Prašnikar, Janez; Debeljak, Žiga
Naslov: Ekonomski modeli za poslovno odločanje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998
ISBN: 86-7061-183-X
COBISS.SI-ID: 79269632 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Turk, Ivan
Naslov: Uvod v poslovno ekonomiko »
Založništvo: Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2006
ISBN: 86-7591-126-2
COBISS.SI-ID: 227785728 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Besanko, David et al.
Naslov: Economics of strategy »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: Hoboken (NJ) : Wiley, cop. 2007
ISBN: 978-0-471-67945-5; 0-471-67945-3
COBISS.SI-ID: 25308765 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Mihelčič, Miran
Naslov: Organizacija in ravnateljevanje »
Izdaja: 2. dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003
ISBN: 961-6209-39-6
COBISS.SI-ID: 126988288 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Mihelčič, Miran
Naslov: Poslovne funkcije »
Izdaja: 4. popravljena in dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004
ISBN: 961-6209-49-3
COBISS.SI-ID: 216251904 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »