Skoči do osrednje vsebine

Political Culture

Politična kultura

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Notes: Pedagog bo izbrano gradivo študentom podal pri predmetu neposredno na predavanjih, ali v spletni referat ali spletno učilnico.

2. Unit of obligatory literature:


Author: Freitag, Michel
Title: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2010
ISBN: 978-961-6768-27-6
COBISS.SI-ID: 254130432 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Južnič, Stane
Title: Politična kultura »
Edition: 2. prenovlj. in dop. izd.
Publishing: Maribor : Obzorja, 1989
ISBN: 86-377-0405-0
COBISS.SI-ID: 8031744 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of additional literature:


Author: Južnič, Stane
Title: Identiteta »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1993
ISBN: fdv-isbn-038
COBISS.SI-ID: 33099264 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

3. Unit of additional literature:


Author: Kolenc, Janez
Title: Politična kultura na prehodu v demokracijo : (primer Slovenije) »
Edition: 1. izd., 1. natis
Publishing: Ljubljana : i2, 2002
ISBN: 961-6348-11-6
COBISS.SI-ID: 121315328 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si
All additional literature in catalog ODKJG »