Skoči do osrednje vsebine

Politična kultura

Political Culture

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Opombe: Pedagog bo izbrano gradivo študentom podal pri predmetu neposredno na predavanjih, ali v spletni referat ali spletno učilnico.

2. Enota obvezne literature


Avtor: Freitag, Michel
Naslov: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije »
Založništvo: Ljubljana : Sophia, 2010
ISBN: 978-961-6768-27-6
COBISS.SI-ID: 254130432 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Južnič, Stane
Naslov: Politična kultura »
Izdaja: 2. prenovlj. in dop. izd.
Založništvo: Maribor : Obzorja, 1989
ISBN: 86-377-0405-0
COBISS.SI-ID: 8031744 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Južnič, Stane
Naslov: Identiteta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1993
ISBN: fdv-isbn-038
COBISS.SI-ID: 33099264 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Kolenc, Janez
Naslov: Politična kultura na prehodu v demokracijo : (primer Slovenije) »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : i2, 2002
ISBN: 961-6348-11-6
COBISS.SI-ID: 121315328 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »