Skoči do osrednje vsebine

  Journal Lists in the WOS SSCI Database with Impact Factors from the Journal Citation Reports Database

  If you are looking for a journal to publish an article but don't know the title of, click on the appropriate category to get a list of journals with impact factor for 2022 from the database JCR – impact factor for journals from the Journal Citation Reports in COBISS +.

  JCR SSE Category (in Slovenian) JCR SSE Category with link
  Antropologija Anthropology
  Demografija Demography
  Družbene vede, biomedicinske Social sciences, biomedical
  Družbene vede, interdisciplinarne Social sciences, interdisciplinary
  Družbene vede, matematične metode Social sciences, mathematical methods
  Družinske študije Family studies
  Ekonomija Economics
  Ergonomija Ergonomics
  Etika Ethics
  Etnične študije Ethnic studies
  Geografija Geography
  Gerontologija Gerontology
  Gostinstvo, prosti čas, šport in turizem Hospitality, leisure, sport & tourism
  Industrijski odnosi in delo Industrial relations & labor
  Informacijska znanost in bibliotekarstvo Information science & library science
  Javna uprava Public administration
  Javno, okoljsko in poklicno zdravje Public, environmental & occupational health
  Jezikoslovje Linguistics
  Komuniciranje Communication
  Kriminologija in penologija Criminology & penology
  Kulturne študije Cultural studies
  Mednarodni odnosi International relations
  Območne študije Area studies
  Okoljske študije Environmental studies
  Politične vede Political science
  Poslovanje Business
  Poslovanje, finančno Business, finance
  Pravo Law
  Prevoz Transportation
  Psihiatrija Psychiatry
  Psihologija, biološka Psychology, biological
  Psihologija, eksperimentalna Psychology, experimental
  Psihologija, klinična Psychology, clinical
  Psihologija, matematična Psychology, mathematical
  Psihologija, multidisciplinarna Psychology, multidisciplinary
  Psihologija, pedagoška Psychology, educational
  Psihologija, psihoanaliza Psychology, psychoanalysis
  Psihologija, razvojna Psychology, developmental
  Psihologija, socialna Psychology, social
  Psihologija, uporabna Psychology, applied
  Razvojne študije Development studies
  Regionalno in urbanistično načrtovanje Regional & urban planning
  Rehabilitacija Rehabilitation
  Socialna vprašanja Social issues
  Socialno delo Social work
  Sociologija Sociology
  Študije mest Urban studies
  Upravljanje Management
  Vzgoja in izobraževanje ter pedagoško raziaskovanje Education & educational research
  Vzgoja in izobraževanje, posebna Education, special
  Zdravstvena nega Nursing
  Zdravstvena politika in službe Health policy & services
  Zelena in trajnostna znanost in tehnologija Green & sustainable science & technology
  Zgodovina History
  Zgodovina družbenih ved History of social sciences
  Zgodovina in filozofija znanosti History & philosophy of science
  Zloraba snovi Substance abuse
  Ženske študije Women's studies