Skoči do osrednje vsebine

Seznami revij v bazi podatkov WOS SSCI s faktorji vpliva iz baze Journal Citation Reports

Če poznate naslov revije, poiščite faktor vpliva v bazi podatkov JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports.

Če iščete revijo, v kateri bi objavili članek, a ne poznate naslova, izberite na spodnjem seznamu ustrezno kategorijo in kliknite na povezavo v desnem stolpcu, ki pokaže seznam revij s faktorji vpliva za leto 2022 iz baze podatkov JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports v COBISS+.

Kategorija v bazi podatkov JCR SSE Povezava v bazo podatkov JCR
Antropologija Anthropology
Demografija Demography
Družbene vede, biomedicinske Social sciences, biomedical
Družbene vede, interdisciplinarne Social sciences, interdisciplinary
Družbene vede, matematične metode Social sciences, mathematical methods
Družinske študije Family studies
Ekonomija Economics
Ergonomija Ergonomics
Etika Ethics
Etnične študije Ethnic studies
Geografija Geography
Gerontologija Gerontology
Gostinstvo, prosti čas, šport in turizem Hospitality, leisure, sport & tourism
Industrijski odnosi in delo Industrial relations & labor
Informacijska znanost in bibliotekarstvo Information science & library science
Javna uprava Public administration
Javno, okoljsko in poklicno zdravje Public, environmental & occupational health
Jezikoslovje Linguistics
Komuniciranje Communication
Kriminologija in penologija Criminology & penology
Kulturne študije Cultural studies
Mednarodni odnosi International relations
Območne študije Area studies
Okoljske študije Environmental studies
Politične vede Political science
Poslovanje Business
Poslovanje, finančno Business, finance
Pravo Law
Prevoz Transportation
Psihiatrija Psychiatry
Psihologija, biološka Psychology, biological
Psihologija, eksperimentalna Psychology, experimental
Psihologija, klinična Psychology, clinical
Psihologija, matematična Psychology, mathematical
Psihologija, multidisciplinarna Psychology, multidisciplinary
Psihologija, pedagoška Psychology, educational
Psihologija, psihoanaliza Psychology, psychoanalysis
Psihologija, razvojna Psychology, developmental
Psihologija, socialna Psychology, social
Psihologija, uporabna Psychology, applied
Razvojne študije Development studies
Regionalno in urbanistično načrtovanje Regional & urban planning
Rehabilitacija Rehabilitation
Socialna vprašanja Social issues
Socialno delo Social work
Sociologija Sociology
Študije mest Urban studies
Upravljanje Management
Vzgoja in izobraževanje ter pedagoško raziaskovanje Education & educational research
Vzgoja in izobraževanje, posebna Education, special
Zdravstvena nega Nursing
Zdravstvena politika in službe Health policy & services
Zelena in trajnostna znanost in tehnologija Green & sustainable science & technology
Zgodovina History
Zgodovina družbenih ved History of social sciences
Zgodovina in filozofija znanosti History & philosophy of science
Zloraba snovi Substance abuse
Ženske študije Women's studies