Skoči do osrednje vsebine

Local Self-government

Lokalna samouprava

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Brezovšek, Marjan; Kukovič, Simona
Title: Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012
ISBN: 978-961-235-610-1
COBISS.SI-ID: 263820288 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Kukovič, Simona; Haček, Miro
Title: Lokalno politično vodenje : glas svetnikov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018
ISBN: 978-961-235-869-3
COBISS.SI-ID: 298391040 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Haček, Miro (ur.)
Title: Lokalna demokracija III. Ob petnajsti obletnici ponovne uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-365-0
COBISS.SI-ID: 246182656 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Haček, Miro; Kukovič, Simona
Title: Nestrankarski kandidati in liste na lokalnih volitvah v obdobju 1994-2010 »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 48, št. 2(mar.-apr. 2011), str. 376-392, 528
COBISS.SI-ID: 30310237 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_2_Hacek_Kukovic.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: KUKOVIČ, Simona (ur.).
Title: Lokalna demokracija v Sloveniji : značilnosti lokalnih volitev 2018 »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2019
ISBN: 978-961-235-883-9
COBISS.SI-ID: 299883520 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »