Skoči do osrednje vsebine

European Values and Attitudes

Evropska stališča in vrednote

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Malnar, Brina (ur.); Bernik, Ivan (ur.)
Title: S Slovenkami in Slovenci na štiri oči : ob 70-letnici prof. Nika Toša »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2004
ISBN: 961-235-187-2
COBISS.SI-ID: 218123008 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Rus, Veljko; Toš, Niko
Title: Vrednote Slovencev in Evropejcev : analiza vrednotnih orientacij Slovencev ob koncu stoletja »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2005
ISBN: 961-235-200-3
COBISS.SI-ID: 220839424 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »