Skoči do osrednje vsebine

Epistemology of Social Sciences

Epistemologija družbenih ved

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Hollis, Martin
Title: Filozofija družbene vede : uvod »
Publishing: Šentilj : Aristej, 2002
ISBN: 961-220-030-0
COBISS.SI-ID: 45476097 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Mali, Franc
Title: Epistemologija družbenih ved : razlaga in razumevanje »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-257-7; 978-961-235-257-8
COBISS.SI-ID: 230282752 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Giddens, Anthony
Title: Nova pravila sociološke metode »
Publishing: Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete : ŠKUC, 1989
COBISS.SI-ID: 141320 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Kuhn, Thomas S.
Title: Struktura znanstvenih revolucij »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Krtina, 1998
ISBN: 961-6174-28-2
COBISS.SI-ID: 79118848 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Popper, Karl Raimund
Title: Logika znanstvenega odkritja »
Publishing: Ljubljana : Studia humanitatis, 1998
ISBN: 961-6262-02-5
COBISS.SI-ID: 73336320 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »