Skoči do osrednje vsebine

Labour and Social Law

Delovno in socialno pravo

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Delovna in uslužbenska razmerja »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2004
ISBN: 86-7061-332-8
COBISS.SI-ID: 126916608 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Bubnov-Škoberne, Anjuta; Strban, Grega
Title: Pravo socialne varnosti »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2010
ISBN: 978-961-247-141-5
COBISS.SI-ID: 250874112 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bečan, Irena et al.
Title: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2008
ISBN: 978-961-247-068-5
COBISS.SI-ID: 240114432 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Novak, Janez
Title: Delovni spori »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2004
ISBN: 86-7061-338-7
COBISS.SI-ID: 129180160 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Szyszczak, Erika M.
Title: EC labour law »
Publishing: Harlow : Longman, 2000
ISBN: 0-582-30814-3
COBISS.SI-ID: 20327261 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »