Utopistics: Alternatives of Social Development

Utopistike: alternative družbenega razvoja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Wallerstein, Immanuel Maurice
Title: Utopistike ali Izbira zgodovinskih možnosti 21. stoletja ; Dediščina sociologije : obljuba družbenih ved »
Publishing: Ljubljana : Založba /*cf., 1999
ISBN: 961-6271-14-8
COBISS.SI-ID: 103269376 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Wright, Erik Olin
Title: Envisioning real utopias »
Publishing: London ; New York : Verso, 2010
ISBN: 978-1-84467-618-7; 978-1-84467-617-0
COBISS.SI-ID: 44395362 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Cohen, Joshua (ur.); Pribac, Igor (ur.)
Title: Brezplačno kosilo za vse? : predlog univerzalnega temeljnega dohodka »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Krtina, 2004
ISBN: 961-6174-71-1
COBISS.SI-ID: 217404672 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Sennett, Richard
Title: Kultura novega kapitalizma »
Publishing: Ljubljana : Založba /*cf., 2008
ISBN: 978-961-257-014-9
COBISS.SI-ID: 241347072 - Record/s in the catalog ODKJG »

3. Unit of additional literature:


Author: Wallerstein, Immanuel Maurice
Title: Uvod v analizo svetovnih-sistemov »
Publishing: Ljubljana : Založba /*cf., 2006
ISBN: 961-6271-86-5
COBISS.SI-ID: 226900992 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »