Modern theories of political community

Sodobne teorije politične skupnosti

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Nosilci predmeta
Zbornik tekstov Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede

2. Unit of obligatory literature:


Author: Rosanvallon, Pierre
Title: Counter-democracy : politics in an age of distrust »
Publishing: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013
ISBN: 978-0-521-88622-2; 0-521-88622-8; 978-0-521-71383-2; 0-521-71383-8
COBISS.SI-ID: 33615965 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=263482&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Avineri, Shlomo (ur.); De-Shalit, Avner (ur.)
Title: Komunitarizem in individualizem »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2004
ISBN: 961-6294-58-X
COBISS.SI-ID: 214469632 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Lefort, Claude
Title: Prigode demokracije : izbrani spisi Clauda Leforta »
Publishing: Ljubljana : Liberalna akademija, 1999
ISBN: 961-90301-4-1
COBISS.SI-ID: 99234304 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »