Research Seminar in International Relations

Raziskovalni seminar iz mednarodnih odnosov

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Biersteker, Thomas J. (ur.)
Title: International law and international relations : bridging theory and practice »
Publishing: London ; New York : Routledge, 2012, cop. 2007
ISBN: 0-415-45959-1; 978-0-415-45959-4; 0-415-40076-7; 978-0-415-40076-3; 0-203-96676-7; 978-0-203-96676-1
COBISS.SI-ID: 31464797 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=356085

2. Unit of obligatory literature:


Author: Gowan, Peter (ur.)
Title: Research Methods in International Relations : A guide for students »
Publishing: London : Routledge, 2013
ISBN: 978-0-415-47669-0
COBISS.SI-ID: 32115549 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Weber, Cynthia
Title: International relations theory : a critical introduction »
Edition: 3rd ed.
Publishing: London ; New York : Routledge, 2010
ISBN: 978-0-415-77819-0; 0-415-77819-0; 978-0-415-77842-8; 0-415-77842-5; 978-0-2038-7414-1; 0-2038-7414-5
COBISS.SI-ID: 3450062 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1562233
All additional literature in catalog ODKJG »