Research Seminar

Raziskovalni seminar - OBR

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Malešič, Marjan (ur.)
Title: Varnost v postmoderni družbi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-258-5; 978-961-235-258-5
COBISS.SI-ID: 230553344 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Malešič, Marjan (ur.)
Title: Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010
ISBN: 978-961-235-398-8
COBISS.SI-ID: 251524352 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan (ur.)
Title: Conscription vs. all-volunteer forces in Europe »
Publishing: Baden-Baden : Nomos, 2003
ISBN: 3-8329-0313-5
COBISS.SI-ID: 22339677 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan; Bašić-Hrvatin, Sandra; Polič, Marko
Title: Komuniciranje v krizi »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-250-X; 978-961-235-250-9
COBISS.SI-ID: 229563392 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

3. Unit of additional literature:


Author: Prezelj, Iztok (ur.)
Title: Oblikovanje politik, sistemov in mehanizmov kriznega upravljanja v sodobnih državah »
Publishing: Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 2007
ISBN: 978-961-228-084-0
COBISS.SI-ID: 237303808 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »