Corporate governance of non for profit organisations

Pravni okviri upravljanja neprofitnih organizacij

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Korporacije : (razlaga pravnih pravil in sodna praksa) »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Nebra, 2008
ISBN: 978-961-91392-8-8
COBISS.SI-ID: 239276800 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Osebe javnega prava : javni zavodi, javna podjetja, javne agencije, javni skladi »
Edition: 1. natis
Publishing: Ljubljana : GV založba, 2005
ISBN: 86-7061-391-3
COBISS.SI-ID: 221031168 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bohinc, Rado
Title: Javni sektor - torzo tranzicije : predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov »
Publishing: V: Podjetje in delo. - Letn. 35, št. 8(2009), str. 1835-1851
COBISS.SI-ID: 2808776 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Trstenjak, Verica
Title: Ustanove v sodobnem pravnem sistemu »
Publishing: Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1997
ISBN: 86-7061-148-1
COBISS.SI-ID: 67934976 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »