Language and Style of Media Texts

Jezik in stil medijskih besedil

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: De Beaugrande, Robert; Dressler, Wolfgang
Title: Uvod v besediloslovje »
Publishing: Ljubljana : Park, 1992
COBISS.SI-ID: 1626888 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Korošec, Tomo
Title: Stilistika slovenskega poročevalstva »
Publishing: Ljubljana : Kmečki glas, 1998
ISBN: 961-203-136-3
COBISS.SI-ID: 71312896 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Notes: Izbrani članki glede na seminarsko oz. raziskovalno delo.

2. Unit of additional literature:


Author: Červ, Gaja; Kalin Golob, Monika
Title: Raziskovanje slovenskega novinarskega diskurza : meddisciplinarnost in vloga jezikoslovja »
Publishing: V: Meddisciplinarnost v slovenistiki / [urednica Simona Kranjc]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - Str. 75-82.
COBISS.SI-ID: 30836061 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Cerv_KalinGolob.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Kalin Golob, Monika; Červ, Gaja
Title: Večdimenzionalni pristop k analizi novinarskega diskurza »
Publishing: V: Izzivi sodobnega jezikoslovja / Vojko Gorjanc, Andreja Žele (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 103-119
COBISS.SI-ID: 30188637 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »